Vita mancipio nulli datur, omnibus usu
Titus Lucretius Carus
Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku