Beatius est magis dare, quam accipere
Biblia, Actus Apostolorum
Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu