Dulcis est somnus operanti
Ekklesiastes
Słodki jest sen dla pracującego